Riscript
Image default
Computers / Systems

Incassobureau in Arnhem wanneer onderstaande tips niet werken

Voordat mensen een incassobureau in Arnhem inschakelen willen ze toch vaak eerst het gevoel hebben er alles aan gedaan te hebben om hun onbetaalde facturen toch eindelijk eens betaald te krijgen. Er zijn wat tips die u daarbij kunnen helpen. 

Incassobureau in Arnhem informeert

Het zijn vaak de eenvoudigste dingen die grote impact kunnen hebben, zo werkt het voor de professionals van Incassobureau Arnhem maar ook voor de benadeelde partijen. Een onderzoek naar de verschillende termen die gebruikt worden bij het betalen van facturen heeft uitgewezen dat zelfs kleine zinnen als ‘betaal uw factuur binnen …’ en ‘bedankt voor uw opdracht’ een groot verschil kunnen maken. Niet alleen wordt door de beleefdheid sneller betaald, het kan ook het percentage facturen dat betaald wordt met meer dan vijf procent verhogen.

Wees specifiek

Ook toont onderzoek aan dat duidelijke, specifieke zinnen als ‘gelieve binnen 21 dagen te betalen’ betekenen dat de factuur sneller wordt betaald dan wanneer de meer cryptische zinnen worden gebruikt, zoals ‘betalingstermijnen: netto 30’ of ‘betalen bij ontvangst’. Het geven van een specifiek tijdsbestek is menselijker en blijft beter ‘hangen’ bij de klant. 

Stimulansen bieden

Waarom wordt het belang van een snelle betaling van de factuur niet positief versterkt in plaats van de rente? Bied kortingen aan klanten die binnen een bepaalde termijn betalen. Bied bijvoorbeeld een korting van vijf procent aan als zij de factuur binnen vijf werkdagen na factuurdatum betalen.

Zorg dat alles klopt

Wees niet de reden dat mensen niet betalen. Vraag uw klant welke informatie ze nodig hebben en zorg ervoor dat ze op de hoogte zijn van de voorwaarden vanaf het begin. Het zal helpen om voor elke klant factuursjablonen te ontwikkelen om het proces efficiënter te maken. Zorg ervoor dat u alle noodzakelijke gegevens verstrekt en deze in eerste instantie naar de juiste persoon stuurt.

Ga in een routine zitten

Maak er een gewoonte van om klanten op een bepaald tijdstip te factureren, elke keer weer. Als u dat doet, verwachten ze altijd de factuur en kunnen ze contact met u opnemen als u deze niet verstuurt. Zo lijken mensen sneller te betalen wanneer u tussen zeven en negen uur ’s morgens en ’s avonds facturen per e-mail verstuurt omdat mensen op weg naar en van het werk hun e-mails lezen.

Mocht ondanks bovenstaande toegepast te hebben, betaling door uw klant uitblijven, schakel dan zeker de professionals van Groeneveld GDW in zodat zij u met raad en daad prima kunnen bijstaan.