Riscript
Image default
Computers / Systems

Het inzetten van technisch beheer.

Met alle verschillende soorten technologieën en het ruime aanbod aan allerlei diverse elektrische apparaten is het belangrijk dat er mensen zijn die over voldoende kennis en ervaring beschikken om deze technologieën en apparaten te kunnen onderhouden en eventueel kunnen repareren. Vandaag de dag zijn er meer dan genoeg beroepen die zich bezighouden met technologieën, (elektrische) apparaten en systemen / software. Een van de beroepen die zich hiermee bezighoudt is het beroep van technisch beheerder.

Om goed te kunnen begrijpen waarom technisch beheer tegenwoordig van groot belang is, is het ook handig om te weten wat technisch beheer precies inhoudt. Technisch beheer is verantwoordelijk voor het in stand houden van operationele systemen. Dit houdt in dat dat technisch beheerders zich bezighouden met zowel apparatuur als programmatuur, de manieren van gegevensverzameling die daarbij ingezet worden en de (gebruikte / gekozen) communicatiemiddelen.

Uiteraard zijn er ook verschillende vormen van technisch beheer, echter zijn de twee vormen die het meest voorkomen en gebruikt worden. Deze twee vormen zijn dagelijks technisch beheer en projectmatig technisch beheer.  Dagelijks technisch beheer legt de focus met name op het beheren, controleren en onderhouden van vastgoed, terwijl deze focus bij projectmatig technisch beheer ligt op grote complexe vraagstukken zoals asbestverwijdering of een renovatie.

Bij dagelijks technisch beheer is er altijd sprake van coördinatie met de bewoners en de uitvoerders en men wordt continu op de hoogte gehouden van het onderhoud d.m.v. regelmatige (foto)rapportages. Ook is het bedrijf 24 uur per dag, 7 dagen in de week telefonisch bereikbaar. Dit betekent dat men altijd kan bellen in geval van een storing. De betaling vindt pas plaats nadat er een uitvoerende controle van het opgeleverde werk heeft plaatsgevonden.

Bij projectmatig technisch beheer  is het belangrijk dat de werkzaamheden zo voordelig, praktisch en georganiseerd (mogelijk) verlopen. Dit is van belang om de overlast beperkt te houden, terwijl het best mogelijke resultaat geleverd wordt. Mensen die gespecialiseerd zijn in projectmatig technisch beheer hebben een ruime ervaring met het aanbesteden van zowel grote als kleine(re) projecten. Een ander bijkomend voordeel van projectmatig technisch beheer is dat een bedrijf/aannemer zowel geld als tijd bespaard door de zorgvuldig geplande werkzaamheden en de uitgekiende aanbesteding.

http://www.laan35.nl